Publicaties

In deze rubriek zijn de publicaties opgenomen die verschenen zijn onder naam van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe. De lijst start met de kernpublicatie van de werkgroep, de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, verschenen in 2015. Bij de oprichting van de PWD was het mycologisch inventariseren van Drenthe en het publiceren van de resultaten in boekvorm het hoofddoel van de werkgroep. Dit doel is dus in 2015 verwezenlijkt. Helaas is de hele oplage van het boek uitverkocht. Het is alleen nog antiquarisch te koop.

De andere publicaties betreffen rapporten over mycologisch onderzoek in bepaalde gebieden in Drenthe die op eigen initiatief of in opdracht van instanties door leden van de PWD zijn uitgevoerd. Deze rapporten worden vermeld in chronologische volgorde. Ze kunnen desgewenst gratis worden gedownload.

Boeken

Voorzijde van de folder van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe met de omslagen van de drie delen. Deze atlas is uitverkocht.

Rapporten