Activiteiten van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe

oef pwd hollthe eef arnolds schepping.CR2

DRENTSE ZWAMDAG 2023
Zaterdag 1 april, 10-16.30 uur, Holthe 21, 9411 TN Beilen

Programma
10.00 – 10.30 uur. Ontvangst met koffie, thee en koek.
10.30 – 10.35 uur. Opening door de voorzitter.
10.35 – 10.50 uur. Joop Verburg. ‘Verweven leven’
         Impressies uit het recent verschenen en alom lovend ontvangen boek met die titel van Merlin Sheldrake over de verborgen wereld van schimmels.
10.50-11.40 uur. Eef Arnolds. Onze excursies in  2022, met nadruk op Boswachterij Gees
         Een beeldverslag van de PWD activiteiten met nadruk op bijzondere vondsten.

11.40 – 11.50 uur. Korte pauze.

11.50 – 12.20 uur. Rob Chrispijn. Echte kleibossen.
        De ontwikkeling van relatief jonge, aangeplante bossen op zeeklei tot mycologisch waardevolle loofbossen, o.a. het Amsterdamse Bos, Kralingse Bos in Rotterdam en enkele bosjes in Friesland.
12.20 – 13.00 uur. Geert de Vries. De beuk er in.
        Over beukenbossen en paddenstoelen die een relatie hebben met de beuk.

13.00 – 14.00 uur. Pauze met soep, koffie en thee. Brood zelf meenemen. Afhankelijk van het weer buiten of binnen.

14.00 – 16.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor deelnemers om foto’s te vertonen van bijzondere of niet op naam te brengen paddenstoelen. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring. Belangstellenden worden verzocht zich van te voren aan te melden op bovenstaand mailadres, met daarbij de geplande tijdsduur.
Aansluitend een korte excursie in Schepping of naar een natuurterrein in de directe omgeving van Holthe. De bestemming is afhankelijk van de dan geldende omstandigheden. Houdt rekening met nattigheid, dus wellicht laarzen meenemen.
De Zwamdag eindigt met een kop thee en een vooruitblik op activiteiten in het komende seizoen.

Deelname aan deze dag is gratis. Ook geïnteresseerden van buiten Drenthe zijn welkom. Graag uiterlijk 30 maart per mail aanmelden op bovenstaand mailadres.
Ruime parkeergelegenheid op het parkeerterrein van Schepping en in de berm van de weg bij Holthe 21.


ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD) IN  2022

programmakopie

EXCURSIES
Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd. Ze zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden, ook voor introducés, beginners en belangstellenden van buiten Drenthe. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie door een excursieleider worden afgelast. Dat wordt op de website van de werkgroep (https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/) bekend gemaakt, dus houd die site  gedurende het seizoen in de gaten!
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken mee te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies  aan te raden.
Na afloop van de excursies worden geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het later binnenkomen van nadeterminaties. Vaak worden achteraf per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In Cantharellus van 2023 zullen verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.
                                                                                                                          Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders
Eef Arnolds                0593-523645              06-15267415              eefarnolds@hetnet.nl
Rob Chrispijn             0521-381934              06-43506780            rob.chrispijn@hetnet.nl

Maandag 29 augustus. De Kleibosch bij Foxwolde
De PWD probeert in de komende jaren een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de belangrijkste mycologische terreinen in Drenthe sinds het veldwerk voor de  Paddenstoelenatlas van 2015. De Kleibosch staat ook op de lijst van kroonjuwelen en is al lang niet meer door ons bezocht. Het is een vochtig loofbos op basenrijke potklei dat al vroeg in het seizoen rijk kan zijn aan paddenstoelen.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij de boerderij aan het noordeinde van de Roderwolderweg (coörd. 226,9 – 574,9). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 12 september. Boswachterij Gees
Boswachterij Gees is een van de boswachterijen in Drenthe waar een deel van het zeer gevarieerde en structuurrijke bos de bestemming natuurbos heeft en waar nog weinig is gekapt. Vorig jaar zijn daar enkele succesvolle excursies gehouden. Dit jaar zetten wij de mycologische inventarisatie van dit terrein voort. De excursie van vandaag richt zich op het noordoostelijke deel van de Boswachterij.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de Anne de Vrieshoek langs de Mepperstraat ten westen van Meppen (coörd. 240,8 – 533,1). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 3 oktober. Asserbosch
Ook het Asserbosch staat op de lijst van mycologische kroonjuwelen en verdient een update van paddenstoelengegevens, te meer daar er de laatste jaren nogal wat aan het beheer is veranderd. Voornamelijk oud loofbos met lanen, maar ook stukjes naaldbos en op de begraafplaats schrale graslanden met oude bomen.
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van de begraafplaats aan de Beilerstraat (coörd. 233,7 – 555,7). Parkeren in de wijk tegenover de begraafplaats. Leiding Rob Chrispijn.

 Maandag 10 oktober. Havelterberg en omstreken
Het heide- en bosgebied ten noorden van Havelte is een andere hot spot van paddenstoelen in Drenthe, onder andere door de aanwezigheid van kalkhoudende keileem nabij de oppervlakte. De heischrale graslanden op deze leem zijn vermaard om hun rijkdom aan wasplaten en andere graslandpaddenstoelen. Maar ook de schrale dennenbossen op stuifzand zijn de moeite waard.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij de hunebedden aan de oostkant van de Van Helomaweg (coörd. 210,9 – 534,2). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 24 oktober. Boswachterij Dwingeloo, Modderveen en Langeveen
Tijdens de laatste Zwamdag liet ons lid Jeroen Onrust foto’s zien van enkele bijzondere paddenstoelen uit jong dennenbos op geplagde grond bij het Modderveen in Boswachterij Dwingeloo. Dat is voor ons de aanleiding om dit gebied met de werkgroep te bezoeken. Indien de tijd het toelaat, kunnen we daarna een soortgelijk terrein bezoeken bij het nabijgelegen Langeveen, waarvan nog weinig bekend is.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de zuidkant van de Spieregerweg (N855) nabij het Slichteveen (coörd. 224,4 – 537,8). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 7 november. Boswachterij Gees.
Voor een introductie tot dit gebied, zie de excursie van 12 september. De excursie van vandaag richt zich op het zuidelijke deel van de boswachterij.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de noordkant van de Goringdijk ten westen van Gees (coörd. 240,3 – 529,5). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 21 november. Bankenbosch bij Veenhuizen
De bossen tussen Veenhuizen en het Fochteloërveen behoren tot de mycologische kroonjuwelen van Drenthe, vooral dankzij de prachtige, mosrijke sparrenbossen en de schrale eikenlanen. De hoogste tijd om hier weer eens rond te struinen.        
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij het Staatsbosbeheergebouw aan de Hoofdweg 41 in Veenhuizen (coörd. 223,7 – 560,1). Leiding Rob Chrispijn.

programma, 2021-11-08, PWD excursie Noordster, Dwingeloo, groep rin eikenstrubben, foto Hendrica Vooys - kopieExcursie bij de Noordster, Dwingeloo, 8 november 2021 (foto Hendrica Vooijs)

WERKGROEPAVONDEN
Dit jaar is er één werkgroepavond gepland, in aansluiting op de PWD-excursie naar Boswachterij Dwingeloo. Deze avond biedt de gelegenheid om materiaal dat verzameld is tijdens de excursie uitgebreider te bekijken en te vergelijken met vakliteratuur. Ook kan iedereen vers verzamelde paddenstoelen van andere plaatsen ter determinatie en discussie meebrengen.
Aanmelding is noodzakelijk, mondeling op de voorafgaande PWD-excursie of per mail (eefarnolds@hetnet.nl), in verband met de beperkte beschikbare ruimte en eventuele afgelasting indien er onvoldoende materiaal te vinden is.

Dinsdag 25 oktober. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen. Opgeven per mail uiterlijk 23 oktober.

ZWAMDAG 2023
De Drentse Zwamdag is volgend jaar gepland op zaterdag 1 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden en belangstellenden toegezonden.

programma, Trametes versicolor, 2021-11-11, Boswachterij Gees, vak 39, tak berk-2 - kopieGewoon elfenbankje (Trametes versicolor) (Foto Eef Arnolds)



ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD) IN  2021

EXCURSIES

Dit jaar worden door de PWD zes excursies georganiseerd. Ze zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden, ook voor introducés, beginners en belangstellenden van buiten Drenthe. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie door een excursieleider worden afgelast. Dat wordt op de website van de werkgroep (https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/) bekend gemaakt, dus houd die site  gedurende het seizoen in de gaten!
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken mee te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies.
Na afloop van de excursies worden geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het later binnenkomen van nadeterminaties. Vaak worden achteraf per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In Cantharellus van 2022 zullen verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.                          

Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders
Eef Arnolds                0593-523645              06-15267415              eefarnolds@hetnet.nl
Rob Chrispijn              0521-381934              06-43506780              rob.chrispijn@hetnet.nl

Maandag 30 augustus. Boekweitenveentje bij Gieten.
De PWD probeert in de komende jaren een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de belangrijkste mycologische terreinen in Drenthe sinds het veldwerk voor de  Paddenstoelenatlas van 2015. Het Boekweitenveentje staat op de tweede plaats in de lijst van Drentse Kroonjuwelen. Ondanks dat het goed onderzocht is, levert het gevarieerde terrein – dankzij de vier of vijf verschillende biotopen op korte afstand van elkaar – steeds weer verrassingen op.
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van het terrein aan de oude Provinciale Weg tussen Rolde en Gieten. (coörd. 245,6 – 557,8). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 13 september. Boswachterij Gees.
Boswachterij Gees is een van de boswachterijen in Drenthe waar een deel van het zeer gevarieerde en structuurrijke bos de bestemming natuurbos heeft en waar nog weinig is gekapt. Over paddenstoelen is in dit gebied relatief weinig bekend. We besteden daarom dit jaar speciale aandacht aan dit terrein tijdens twee PWD-excursies. De excursie van vandaag richt zich op het oostelijke deel van de Boswachterij.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de Tilweg ten westen van Gees (coörd. 241,7 – 530,6). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 20 september. Bosjes in de oostelijke veenkoloniën
Het Drentse Landschap heeft aan de PWD gevraagd om speciale aandacht te schenken aan de paddenstoelen in een paar bosgebieden die deze organisatie bezit in de oostelijke veenkoloniën. Na de verrassende excursie vorig jaar in het Buinenhornse Bos bij Nieuw-Buinen (zie excursieverslagen) bezoeken we dit jaar het Knoesterbos bij Drouwenermond en het Bakkersbos bij Gasselternijveenschemond.
Verzamelen om 10 uur bij Drouwenermond aan de oostzijde van het Knoesterbos langs het Zeelandstreekje (coörd. 259,1 – 557,1). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 11 oktober. Dieverzand in Nationaal Park het Drents-Friese Wold
Het Drents Friese Wold is een kleine tien jaar geleden uitgebreid op paddenstoelen onderzocht. Een van de gebieden die er toen uitsprong was het Dieverzand. Omdat er sindsdien niet meer gekeken is, willen we met de PWD weer eens het gebied doorkruisen om te zien wat dit voedselarme, gemengde bos (met interessant schelpenpad) deze keer voor ons in petto heeft.
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van het Openluchttheater van Diever (coörd. 218,1 – 542,4). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 25 oktober. Boswachterij Gees
Voor een introductie tot dit gebied, zie de excursie van 13 september. De excursie van vandaag richt zich op het noordelijke deel van de boswachterij.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de Anne de Vrieshoek langs de Mepperstraat ten westen van Meppen (coörd. 240,8 – 533,1). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 8 november. Lheederzand in Nationaal Park het Dwingelderveld
In het Lheederzand bij Dwingeloo liggen op voormalig stuifzand enkele bosrelicten die tot de voedselarmste van Drenthe behoren en nog iets laten zien van de vroegere rijkdom. Stekelzwammen zullen we er niet meer vinden, maar wel cantharellen, Roodschubbige gordijnzwam en Fijnschubbige boleet. Ook het nabijgelegen schelpenfietspad is altijd de moeite waard. Dit terrein hoort tot de mycologische kroonjuwelen in Drenthe, beschreven in onze Paddenstoelenatlas van 2015.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van camping De Noordster (coörd. 221,7 – 536,7). Leiding Rob Chrispijn.

WERKGROEPAVONDEN
Dit jaar zijn twee werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. Deze avonden staan in het teken van een bepaalde groep paddenstoelen. We proberen daarvan zoveel mogelijk materiaal bijeen te brengen, opdat een vergelijking tussen soorten mogelijk is. Deelnemers worden aangemoedigd om ook zelf paddenstoelen van deze groepen mee te brengen. Daarnaast kunnen op deze avond eventueel bijzondere vondsten worden gedeeld.
Aanmelding is noodzakelijk, mondeling op de voorafgaande PWD-excursie of per mail (eefarnolds@hetnet.nl), in verband met de beperkte beschikbare ruimte en eventuele afgelasting indien er onvoldoende materiaal te vinden is.

Dinsdag 14 september. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen. Speciale aandacht voor melkzwammen (Lactarius). Opgeven per mail uiterlijk 12 september.

Dinsdag 26 oktober. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen. Speciale aandacht voor mosklokjes (Galerina) en zompzwammen (Alnicola). Opgeven per mail uiterlijk 24 oktober.

ZWAMDAG 2022
De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 9 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden en belangstellenden toegezonden.

Coprinus comatus, 2020-10-11, Holthe, Schepping, Vaderland grasland-2 - kopieGeschubde inktzwam (Coprinus comatus) (Foto Eef Arnolds)

————————————————————————————————————————–

2020. Excursies vanaf 26 oktober afgelast

In verband met de afgekondigde coronamaatregelen zien we ons helaas genoodzaakt om de excursies vanaf 26 oktober af te gelasten. Wij hopen dat we volgend jaar weer een volledig programma kunnen realiseren.

Met kleurige herfstgroeten,

Eef Arnolds
Voorzitter Paddenstoelen Werkgroep Drenthe

ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD) IN  2020

EXCURSIES
N.B. Alle excursies zijn dit seizoen gepland onder het voorbehoud dat dergelijke bijeenkomsten ook in die periode door de overheid zijn toegestaan. We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat als gevolg van een onverhoopte nieuwe corona-uitbraak opnieuw beperkingen worden afgekondigd. Afgelastingen zullen op de website van de PWD worden aangekondigd en daarnaast worden rondgemaild aan de groep van geregelde excursiedeelnemers.

Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor belangstellenden, ook voor introducés, beginners en belangstellenden van buiten Drenthe. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie door een excursieleider worden afgelast. Dat wordt op de website van de werkgroep (https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/) bekend gemaakt, dus houd die site  gedurende het seizoen in de gaten!
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het later binnenkomen van nadeterminaties. Vaak worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In Cantharellus van 2021 zullen verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.                                                                                                                    Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders
Eef Arnolds              0593-523645              06-15267415            eefarnolds@hetnet.nl
Rob Chrispijn           0521-381934              06-43506780            rob.chrispijn@hetnet.nl
Joop Verburg            0528-373131              06-38419852            verburg.joop@gmail.com

Maandag 31 augustus. Landgoederen Overcingel en Valkenstijn in Assen.
Landgoed Overcingel nabij het centrum van Assen is recent geschonken aan Stichting Het Drentse Landschap. Het is een vrij klein, maar zeer gevarieerd gebied met loofbos op rijke en arme grond. In het verleden zijn hier onder meer diverse stekelzwammen gevonden, maar van de laatste jaren zijn zeer weinig gegevens over paddenstoelen bekend. Het Drentse Landschap wil graag weten hoe de mycoflora er nu voorstaat, zodat bij het beheer rekening met deze groep kan worden gehouden. Landgoed Valkenstijn ligt ook in Assen en is eigendom van de gemeente, maar tegenwoordig eveneens in beheer bij Het Drentse Landschap. Ook hier is het zaak om mycologische gegevens te actualiseren, vooral voor een heel interessante beukenlaan die door het landgoed loopt.
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van Overcingel (coörd. 226,4 – 571,4). Leiding Eef Arnolds.
N.B. Houd er rekening mee dat het enige moeite kan kosten om nabij Overcingel een parkeerplaats voor de auto te vinden.

Maandag 14 september. De Heest tussen Taarlo en Gasteren
De Heest ligt in het hart van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa bij de samenvloeiing van het Gastersche Diep en het Taarlosche Diep. Ten tijde van het veldwerk voor de paddenstoelenatlas was het gebied nog grotendeels cultuurgrasland. Sindsdien is het in z’n geheel omgevormd tot natuurgebied, waarbij veel grond is afgevoerd. Het is nu een prachtig natuurlandschap met bloemrijke, meer en minder schrale graslanden, elzenbroekbossen en wilgenstruwelen. Over de huidige mycoflora is vrijwel niets bekend.
Verzamelen om 10 uur op de brink van Taarlo (coörd. 238,1 – 561,4). Leiding Eef Arnolds.
N.B. Het meenemen van laarzen wordt voor deze excursie aanbevolen.

Maandag 28 september. Het Eexterveld tussen Anderen en Eext.
Het Eexterveld bestaat voornamelijk uit verschralend grasland en heide, met hier en daar bosjes, wilgenstruweel en veentjes. Bijzonder is de ligging op potklei, hetgeen tot uiting komt in de rijke en bijzondere plantengroei. En een bijzondere mycoflora! Het verleden heeft wel aangetoond dat ieder bezoek goed is voor een flinke soortenlijst met de nodige verrassingen, zelfs in droge jaren. Deze excursie wordt tevens gehouden in het kader van een project van de Nederlandse Mycologische Vereniging voor het inventariseren van paddenstoelen in waardevolle heidegebieden.
Verzamelen om 10 uur langs de doodlopende westelijke zijweg van de Torenweg bij Eext (coörd. 243,5 – 559,7). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 12 oktober. Bosjes in de oostelijke veenkoloniën.
Het Drentse Landschap heeft aan de PWD gevraagd om speciale aandacht te schenken aan de paddenstoelen in een paar bosgebieden die deze organisatie bezit in de oostelijke veenkoloniën. Het gaat om het Buinenhornse Bos bij Nieuw-Buinen, het Knoesterbos bij Drouwenermond en het Bakkersbos bij Gasselternijveenschemond. Ze bestaan hoofdzakelijk uit gemengd loofbos, maar er zijn ook enkele dichte sparrenopstanden. Nabij het Buinerhornse Bos ligt een natuurontwikkelingsgebied met fraaie schrale graslandjes. Tijdens de kartering van Drenthe voor de Atlas waren de genoemde bossen nog jong. Toen al was duidelijk dat de mycoflora hier sterk afwijkt van die op de Drentse zandgronden. We zijn benieuwd welke paddenstoelen er tegenwoordig te vinden zijn.
Verzamelen om 10 uur langs de weg door het Buitenhornse Bos aan de noordkant van Nieuw-Buinen (coörd. 259,6 – 555,7).
N.B. Deze plek is alleen bereikbaar via de bebouwde kom van Nieuw-Buinen. De toegang via de Tweederdeweg-Noord is afgesloten voor autoverkeer.

 Maandag 26 oktober. Landgoederen Overcingel en Valkenstijn in Assen.
Voor een introductie van deze gebieden wordt verwezen naar de aankondiging van 31 augustus.
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van Overcingel (coörd. 234,15 – 556,8). Leiding Rob Chrispijn.
N.B. Houd er rekening mee dat het enige moeite kan kosten om nabij Overcingel een parkeerplaats voor de auto te vinden.

Maandag 9 november. Sparrenopstanden in Boswachterij Gieten.
Deze excursie vindt plaats in het kader van het onderzoekprogramma in sparrenreservaten in Drenthe. De PWD heeft de taak op zich genomen om de ontwikkeling van de mycoflora in deze terreinen te volgen. In Boswachterij Gieten vinden we een paar zeer fraaie fijnsparrenpercelen die tot de top van Drenthe behoren. Heel interessant voor een bezoek is ook een oude opstand van Zilverspar met een rijke mycoflora.
Verzamelen om 10 uur bij het Houtvester Kühn huis langs de Steenhopenweg tussen Drouwen en Papenvoort (coörd. 246,3 – 552,3).

Maandag 23 november. Arboretum en golfbaan bij Zeijerveen.
Het arboretum bestaat uit een parkachtig terrein met veel inheemse en uitheemse boomsoorten. Het maakt deel uit van een vrij recent aangelegd, omvangrijk natuur-en recreatieterrein tussen Assen en Zeijerveen. Een groot deel daarvan wordt ingenomen door een golfbaan, waar de grasstroken worden afgewisseld door loof-en naaldbosjes en waterpartijen met moerasvegetaties. Over de mycoflora van deze terreinen is erg weinig bekend, hoewel het terrein er veelbelovend uitziet.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfclub Assen, Ten Oeverstraat 11, Zeijerveen (coörd. 231,6 – 559,6). Leiding Joop Verburg.

WERKGROEPAVONDEN
Dit jaar zijn twee werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. Op deze avonden worden interessante vondsten van de voorafgaande excursie getoond en besproken. Het is ook mogelijk om zelf paddenstoelen ter bestudering mee te nemen. Evenals bij excursies kunnen deze avonden worden afgelast indien er onvoldoende studiemateriaal voorhanden is. Aanmelding is niet noodzakelijk.

Dinsdag 15 september. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.
Dinsdag 13 oktober. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.

ZWAMDAG 2021
De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 10 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.

———————————————————————————————————————————

mycologen-2016-10-31-pwd-excursie-exloo-groep-1-kopie

De Paddenstoelen Werkgroep Drenthe organiseert in het hoofdseizoen, tussen eind augustus en half november, regelmatig paddenstoelenexcursies naar bekende en minder bekende natuurgebieden in de provincie. Een enkele keer ook naar terreinen buiten Drenthe. De leiding is in handen van een ervaren paddenstoelendeskundige uit de werkgroep.

Jaarlijks wordt vroeg in de lente een Zwamdag gehouden, een bijeenkomst van paddenstoelenliefhebbers met een terugblik op het afgelopen jaar, voordrachten over uiteenlopende mycologische onderwerpen en vaak een korte excursie. En natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer.

In voorkomende gevallen worden werkavonden georganiseerd, waarop paddenstoelenvondsten worden gedemonstreerd en besproken. Deelnemers kunnen zelf verse paddenstoelen meenemen ter bespreking. Vaak wordt tijdens een werkavond speciaal aandacht geschonken aan een bepaalde groep paddenstoelen onder leiding van een deskundige op dat gebied.

Alle activiteiten van de PWD zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden. In de meeste gevallen is geen aanmelding vooraf vereist, tenzij anders aangekondigd.

 

Drentse Zwamdag 2020 afgelast

Gezien de maatschappelijke onrust, ontstaan door het coronavirus, zien we ons genoodzaakt om de geplande Drentse zwamdag op 28 maart a.s. in Holthe af te gelasten. Dat is in overeenstemming met de aanbeveling van de overheid om de contacten met en tussen risicogroepen en ouderen (waartoe de meesten van ons behoren) te beperken. Ook een organisatie als Het Drentse Landschap heeft alle publieke activiteiten en vergaderingen met vrijwilligers tot nader orde afgezegd. We menen dat het goed is als de PWD zich hierbij aansluit.
Erg jammer voor degenen die zich op ons jaarlijkse treffen hadden verheugd, maar we nemen aan dat er begrip is voor dit besluit. We zullen ons beraden of een bijeenkomst op een later tijdstip mogelijk en zinvol is.

Met vroege lentegroet, mede namens het bestuur van de PWD,

Eef Arnolds, voorzitter

——————————————————————————————————————–

DRENTSE ZWAMDAG 2020
Zaterdag 28 maart, 10-16.30 uur, Holthe 21, Beilen

PWD-logo - - kopie - kopie    Contactpersoon: Eef Arnolds
Holthe 21
9411 TN Beilen
Tel: 0593-523645
Mail: eefarnolds@hetnet.nl

N.B. De Drentse Zwamdag werd in de laatste nieuwsbrief aangekondigd voor 4 april 2020. Dit valt echter samen met de Floradag van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Daarom hebben we de Drentse Zwamdag een week vervroegd.

Programma
10.00 – 10.30 uur. Ontvangst met koffie, thee en koek.
10.30 – 10.35 uur. Opening door de voorzitter.
10.35 – 10.55 uur. Joop Verburg. Impressies van PWD-excursies in 2019.
10.55 – 11.25 uur. Ronald Morsink. De mycoflora van brandplekken in het                                                             Doldersumer Veld.
11.25 – 11.50 uur. Eef Arnolds. Paddenstoelen in het Witterveld bij Assen.

11.50 – 12.00 uur. Korte pauze.

12.00 – 12.25 uur. Rob Chrispijn. Paddenstoelenpotpourri 2019.
12.25 – 12.40 uur. Joop Verburg. De begraafplaats van Zuidwolde: historie, beheer en                                           paddenstoelen.
12.40 – 13.00 uur. Eef Arnolds. Paddenstoelen via foto’s herkennen met obsidentify:
                                 vloek of  zegen?

13.00 – 14.00 uur. Pauze met soep, koffie en thee. Brood zelf meenemen. Gelegenheid voor een wandelingetje in Schepping, nu met veel bloeiende stinsenplanten.

14.00 – 16.30 uur. Voorjaarsexcursie in Schepping of naar een natuurterrein in de directe omgeving van Holthe. De bestemming is afhankelijk van de dan actuele omstandigheden. Houdt rekening met nattigheid, dus wellicht laarzen meenemen.

De deelname aan deze dag is gratis. Ook geïnteresseerden van buiten Drenthe zijn welkom. Opgave van tevoren is niet nodig.
Parkeergelegenheid op het parkeerterrein van Holthe (beperkt) en in de berm van de weg bij Holthe 21.

———————————————————————————————————————————-

ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD) IN 2019

EXCURSIES

Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor belangstellenden, ook voor introducés en beginners. Alleen voor de excursie van 4 november is opgave vooraf noodzakelijk. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie kort van tevoren worden afgelast. Dit wordt per mail meegedeeld aan regelmatige excursiegangers en tevens wordt het op deze website bekend gemaakt. Dus houd deze berichten gedurende het seizoen in de gaten!
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd, vaak ten behoeve van de beheerders van deze gebieden. Er wordt ook aandacht gegeven aan instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen van nadeterminaties. Soms worden op de website wel bijzondere vondsten gedeeld in de rubriek nieuws of waarnemingen.
Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving.
In de nieuwsbrief van 2020 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.

MYCOLOGEN, 2015-11-16, PWD excursie Havelterberg-2 - kopie

Excursie bij Havelte, november 2017, foto Eef Arnolds

TELEFOONNUMMERS EN MAILADRESSEN VAN EXCURSIELEIDERS

Eef Arnolds 0593-523645 06-15267415 eefarnolds@hetnet.nl
Rob Chrispijn 0521-381934 06-43506780 rob.chrispijn@hetnet.nl

EXCURSIES IN 2019

Maandag 26 augustus. Bossen bij Lieveren.
Rond Lieveren liggen enkele kleinere en grotere bospercelen op keileem en potklei die in het verleden al vroeg in het seizoen interessante soorten opleverden die karakteristiek zijn voor rijkere kleibodems. Het Lieverderbosch is daarvan het meest bekend. In het beekdal van het Lieversche Diep liggen een paar fraaie broekbosjes en struwelen. Eventueel kunnen we tevens de Kleibosch bij Foxwolde bezoeken met de fameuze eikenlaan, soms rijk aan bijzondere boleten en andere kleibossoorten.
Verzamelen om 10 uur langs de Zwarte weg ten noorden van Lieveren (coörd. 226,4 – 571,4). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 9 september. Nieuwe en oude natuur rond Drijber en Stuifzand.
In het kader van de herinrichting van het dal van het Oude Diep en de omgeving van de VAM zijn recent nieuwe natuurgebiedjes ontstaan, waaronder spontane en aangeplante bosjes op kalkhoudende keileem. Deze kunnen voor paddenstoelen heel interessant zijn, gezien de vondst van bijvoorbeeld de Moerasringboleet tijdens een PWD-excursie van een paar jaar geleden. We bezoeken ook een paar bosjes die niet eerder mycologisch onderzocht zijn. Nabij Stuifzand liggen ook oude gemengde bossen op schrale grond die de moeite waard zijn.
Verzamelen om 10 uur ten zuiden van Drijber op de noordelijke parkeerplaats langs De Blinkert (coörd. 232,2-533,95). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 23 september. Landgoed Linde en Schrapveen.
We zijn vandaag welkom op het privé landgoed Linde bij het gelijknamige dorpje ten zuiden van Zuidwolde. Jonge landgoederen leveren vaak mycologische verrassingen op en van landgoed Linde is nog weinig bekend. Daarna staat het nabijgelegen Schrapveen op het programma, onderdeel van het uitgestrekte Reestdalreservaat van Het Drentse Landschap. Het Schrapveen is bij plantenkenners befaamd om zijn fraaie moeras- en schraallandvegetaties. Ook van de mycoflora van dit gebied weten we nog weinig.
Verzamelen om 10 uur bij de boerderij van de heer Luten aan de Linderweg (coörd. 226,6-517,7).Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 7 oktober. Golfbaan de Gelpenberg bij Aalden.
De beheerder van deze golfbaan heeft de PWD uitgenodigd om de paddenstoelen op hun terrein te inventariseren. De excursies van vorig jaar naar dit terrein werden geplaagd door droogte. Dit gebied van circa 80 ha omvat ook stroken bos, stukjes heide en schraal grasland. Er zijn eerder al veel gegevens verzameld over planten, vogels en insecten. De uitkomsten spelen een rol bij het beheer van de natuurelementen. Indien we op de golfbaan zijn uitgekeken, kunnen we in de omgeving van Aalden en Meppen diverse andere terreinen bezoeken die interessant zijn voor paddenstoelen.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfbaan aan de Gebbeveenweg (coörd. 243,3 – 535,6). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 21 oktober. Het Noordenveld bij Lhee.
Het Noordenveld vormde lange tijd een omvangrijke landbouwenclave in het Nationaal Park Dwingelderveld. Het is recent na grootschalige ontgrondingen ingericht voor de natuur. De vegetatie ontwikkelt zich er verrassend snel en voorspoedig. De hoogste tijd om daar ook naar paddenstoelen te gaan kijken! Als er tijd over is: in de directe omgeving liggen natuurlijk ook de fraaie, schrale bossen van het Lheederzand.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats in het Lheederzand ten zuiden van het infocentrum van Staatsbosbeheer bij Lhee (coörd. 224,3-537,2). Leiding Rob Chrispijn.

Maandag 4 november. Schepping bij Holthe.
Het privé natuurterrein van Eef Arnolds bij Holthe (Beilen) staat bekend als een paddenstoelenparadijs, zeer rijk aan soorten waaronder een groot aantal zeldzaamheden (zie onze atlas deel 1). Toch is er nooit eerder een PWD-excursie gehouden, mede omdat de mycoflora er al goed gemonitord wordt. Vandaag is er de gelegenheid om Schepping te bezoeken. In verband met de relatief kleine omvang en kwetsbaarheid van het terrein wordt het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt. Daarom is opgave vooraf per mail (eefarnolds@hetnet.nl) in dit geval noodzakelijk, uiterlijk tot en met 1 november.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats en langs de weg bij Schepping, Holthe 21 (coörd. 233,0-540,1). Leiding Eef Arnolds.

Maandag 18 november. Boswachterij Ruinen.
Boswachterij Ruinen is minder bekend dan andere boswachterijen in Drenthe, maar heeft paddenstoelenliefhebbers veel te bieden. We bezoeken hier onder meer drie oude, mycologisch waardevolle sparrenopstanden die op voordracht van de PWD door Staatsbosbeheer aangewezen zijn als naaldbosreservaat. We zijn benieuwd hoe de mycoflora zich hier ontwikkeld heeft.
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij het kantoor van Staatsbosbeheer bij de brandtoren ten westen van de Ruinerweg (coörd. 222,05-527,8). Leiding Rob Chrispijn.

WERKGROEPAVONDEN

mycologen-2014-11-04-pwd-avond-holthe-groep-1-kopie

Samen paddenstoelen bestuderen op een werkgroepavond in Holthe

Dit jaar zijn twee thematische werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. Op deze avonden verzorgt een deskundige een inleiding over het gekozen onderwerp, gevolgd door het gezamenlijk bekijken van vers verzameld materiaal. Iedere deelnemer kan zelf paddenstoelen ter bestudering meenemen. Dit is dé kans om kennis op te doen over een bepaalde groep paddenstoelen.
Evenals bij excursies kunnen deze avonden worden afgelast indien er onvoldoende studiemateriaal voorhanden is. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.

Dinsdag 27 augustus. Avond gewijd aan russula’s. Inleider is Gerrit Jansen, actief in het russulaproject voor Flora agarcina neerlandica. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.
Dinsdag 5 november. Avond gewijd aan graslandpaddenstoelen. Inleider is Eef Arnolds, gespecialiseerd in graslandpaddenstoelen. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen.

cropped-pad-helvella-lacunosa-2017-08-11-holthe-schepping-bekalkte-leem-2-kopie-1.jpg

Zwarte kluifzwam (Helvella lacunosa) (foto Eef Arnolds)

ZWAMDAG 2020

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 4 april te Holthe. Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend jaar bekend gemaakt, op deze website gepubliceerd en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.