Formulieren

De PWD heeft voor standaardisatie van waarnemingen en voor een gemakkelijke registratie van vondsten in het veld enkele formulieren ontwikkeld. Het betreft streeplijsten met afgekorte wetenschappelijke namen van de in Drenthe meest algemene soorten. Hiervan bestaan twee versies, gebaseerd op de Standaardlijsten van 1995, respectievelijk 2013.  Daarnaast zijn formulieren beschikbaar voor gebruik bij specifieke projecten van de PWD. Ze kunnen hier worden ingezien en gedownload.

PWD, streeplijst volgens Standaardlijst 2013

PWD, streeplijst volgens Standaardlijst 1995

PWD, formulier oude sparrenbossen

PWD, formulier lanen

PWD, formulier jonge sparrenbossen