Welkom bij de PWD

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de vernieuwde site van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe (PWD)! De site was tot juli 2019 onderdeel van de site van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) (www.mycologen.nl). Nu de werkgroep de website zelf beheert, hopen we beter te kunnen inspelen op de actualiteit, onder meer door het opnemen van interessante vondsten in de nieuwe rubriek Waarnemingen.

Wat biedt de website van de PWD?

In de rubriek Nieuws wordt actuele informatie gegeven over de werkgroep en haar activiteiten.

In de rubriek Activiteiten vind je een overzicht van de excursies en andere bijeenkomsten die in de nabije toekomst door de PWD worden georganiseerd.

De rubriek Waarnemingen bevat mededelingen over interessante paddenstoelenwaarnemingen in Drenthe. Meldingen van bijzondere vondsten, bij voorkeur met foto, zijn welkom via het contactadres van de PWD. 

Inktviszwam (Clathrus archeri) (foto Eef Arnolds)

De PWD heeft voor standaardisatie van waarnemingen en voor een gemakkelijke registratie van vondsten in het veld enkele formulieren ontwikkeld. Het betreft streeplijsten met afgekorte namen van de in Drenthe meest algemene soorten en formulieren voor gebruik bij specifieke projecten van de PWD. Ze kunnen worden ingezien en gedownload in de rubriek Formulieren.

In de rubriek Nieuwsbrieven zijn alle nieuwsbrieven opgenomen die sinds de oprichting van de PWD zijn vervaardigd. Deze kunnen desgewenst worden gedownload.

In de rubriek Atlas paddenstoelen Drenthe is de volledige inhoud opgenomen van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, door de PWD gepubliceerd  in boekvorm in 2015. Alle hoofdstukken kunnen desgewenst worden gedownload.

In de rubriek Publicaties zijn andere publicaties van de PWD opgenomen. De vervaardigde rapporten kunnen desgewenst worden gedownload.

Achtergrondinformatie over doel, werkwijze en organisatie van de PWD is te vinden in de rubriek Over de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe.

In de rubriek Contact wordt aangegeven op welke wijze je contact kunt opnemen met de PWD.