Over de Paddestoelen Werkgroep Drenthe

Bij het logo van de PWD

De Hanenkam of Cantharel is opgenomen in het logo van de PWD omdat deze soort in Drentse eikenstrubben en dennenbossen vroeger overvloedig voorkwam en veel voor consumptie werd verzameld. De Hanenkam is door stikstofrijke, zure neerslag sterk achteruitgegaan en is daarmee een symbool voor honderden andere soorten die van milieuverontreiniging te lijden hebben. Binnen Nederland komt de Hanenkam in Drenthe nog steeds relatief veel voor.

hanenkam-foto-e.-arnolds-kopie

Hanenkam of Cantharel (Cantharellus cibarius)                        (foto Eef Arnolds)

Over de Paddestoelen Werkgroep Drenthe

De Stichting ‘Paddestoelen Werkgroep Drenthe’ (PWD) is opgericht in 1999.
De doelstellingen van de PWD zijn:

– Het organiseren en stimuleren van mycologisch onderzoek in Drenthe, vooral door middel van inventarisaties en het houden van bijeenkomsten.
– Het verzamelen van paddenstoelengegevens over Drenthe in een databestand in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging.
– Het publiceren over paddenstoelen in Drenthe in een nieuwsbrief, tijdschriften, rapporten en boekvorm.
– Het beschikbaar stellen van paddenstoelengegevens aan terreinbeheerders en het verstrekken van beheersadviezen om mycologische waarden te behouden of te vergroten.
– In voorkomende gevallen het uitvoeren van (betaalde) opdrachten wat betreft veldonderzoek aan paddenstoelen in Drenthe.
– Educatie op het gebied van paddenstoelenkennis en -bescherming door het organiseren van openbare excursies en lezingen, alsmede het verlenen van medewerking op het vlak van natuureducatie.

PWD Nieuwsbrief en andere publicaties

De Paddestoelen Werkgroep Drenthe verspreidt één keer per jaar een nieuwsbrief onder haar medewerkers en onder regionale organisaties die actief zijn in natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeheer. Belangstellenden kunnen deze nieuwsbrief kosteloos downloaden op deze website in de rubriek Nieuwsbrief.

Vaste rubrieken in de nieuwsbrief zijn:
– Het activiteitenprogramma voor het komende seizoen. 
– Beknopte verslagen van excursies van de werkgroep. 

Naast de nieuwsbrief worden af en toe rapporten gepubliceerd over de paddenstoelen in bepaalde Drentse terreinen. De recent verschenen rapporten zijn te vinden in de rubriek publicaties en kunnen daar kosteloos worden gedownload.
In 2015 is door de PWD  een driedelige Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe gepubliceerd.

Samenstelling van het bestuur van de PWD

Eef Arnolds (voorzitter, penningmeester)
Rob Chrispijn (bestuurslid)
Joop Verburg (bestuurslid)

Contactgegevens: e-mail: eefarnolds@gmail.com

De Activiteiten van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe worden ondersteund door een subsidie van de Provincie Drenthe.

MENS, 2019-07-22, vergadering bestuur PWD in kas Holthe-1

Bestuursvergadering in Holthe. Van links naar rechts Eef Arnolds, Rob Chrispijn en Joop Verburg (foto Joop Verburg)