Drentse Zwamdag op 1 april 2023

Zoals eerder is aangekondigd wordt de Drentse Zwamdag dit jaar gehouden op zaterdag 1 april in Holthe (dit is geen grap!). Het programma vinden jullie op de pagina activiteiten. Belangstellenden kunnen zich tot 30 maart per mail aanmelden.

Tevens zijn op de website in de rubriek ‘waarnemingen’ zes nieuwe bijdragen te vinden over paddenstoelen in de winter.

Met prille lentegroeten,
Eef Arnolds

Excursie van 12 september afgelast

Uitgelicht

Beste paddenstoelenliefhebbers,

Zoals in de mail van 26 augustus al werd gevreesd, moet ook de excursie van maandag 12 september naar Gees worden afgelast bij gebrek aan paddenstoelen. Tijdens een voorexcursie in het terrein vond ik gisteren slechts één verse paddenstoel: een bundeltje zwavelzwammen op een eikenstronk. Van verschillende kanten vernam ik dat deze soort het momenteel goed doet.
Zeer recent zijn er regionaal een paar flinke buien gevallen die wellicht de start van het paddenstoelenseizoen gaan inluiden. Mogelijk wordt de excursie naar Gees daarom op een later tijdstip in deze maand alsnog gehouden. Ik houd jullie hiervan op de hoogte.

Met regendansgroeten,

Eef Arnolds,
voorzitter PWD

PAD, Laetiporus sulphureus, 2009-09-15, Eifel, Holsthum, peer-1 - kopie
Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) (foto Eef Arnolds)

Cantharellus 25 verschenen

Uitgelicht

Op de pagina Cantharellus vind je een nieuwe aflevering van onze nieuwsbrief. Nummer 25 bevat het programma voor de komende herfst en uitgebreide verslagen van onze excursies in 2021, geïllustreerd met talrijke foto’s.
We wensen je veel leesgenot en hopen je op een van onze excursies te ontmoeten.

Met nazomergroet namens het bestuur van de PWD,

Eef Arnolds, voorzitter

Excursie van 29 augustus 2022 afgelast

Uitgelicht

Beste paddenstoelenliefhebbers,

Het zal voor weinigen als een verrassing komen dat de geplande PWD-excursie van 29 augustus a.s. naar De Kleibosch NIET DOORGAAT vanwege een gebrek aan paddenstoelen door de aanhoudende droogte.
Volgende week zal een nieuw nummer van onze nieuwsbrief ‘Cantharellus’ worden rondgestuurd en op de website gepubliceerd.

Met zonnige nazomergroet,

Eef Arnolds, voorzitter Paddestoelen Werkgroep Drenthe

Excursieprogramma 2022 en nieuwe waarnemingen

Uitgelicht

IMG_20220408_133700 - kopie

Het excursieprogramma van de PWD voor het najaar van 2022 is onlangs door het bestuur vastgesteld en op deze site te vinden op de pagina activiteiten. Op de pagina Waarnemingen worden drie vondsten van bijzondere voorjaarspaddenstoelen gepresenteerd.
Heb je iets leuks te melden over paddenstoelen in Drenthe, klim dan ook eens in de virtuele pen!

Een mooie zomer!
Eef Arnolds, voorzitter PWD

DRENTSE ZWAMDAG 2022

Uitgelicht

Zaterdag 9 april, 10-16.30 uur
Holthe 21, Beilen

Programma
10.00 – 10.30 uur. Ontvangst met koffie, thee en koek.
10.30 – 10.35 uur. Opening door de voorzitter.
10.35 – 11.00 uur. Joop Verburg. Begraafplaats Zuidwolde, historisch monument en paddenstoelenparadijs.
Vooruitlopend op een boek over historische waarden en natuurwaarden van deze begraafplaats door de Natuurvereniging Zuidwolde.
11.00 –11.40 uur. Ronald Morsink. Een brandende kwestie.
De verrassende  mycoflora na natuurbranden in het Doldersumer Veld.
11.40 – 11.50 uur. Korte pauze.
11.50 – 12.20 uur. Rob Chrispijn. Bermjuwelen.
Paddenstoelen in wegbermen in Overijssel.
12.20 – 13.00 uur. Eef Arnolds. Bossen en paddenstoelen in Boswachterij Gees.
Resultaten van PWD-excursies en privé inventarisaties in Boswachterij Gees.
13.00 – 14.00 uur. Pauze met soep, koffie en thee. Brood zelf meenemen. Afhankelijk van het weer buiten of binnen.
14.00 – 16.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor deelnemers om foto’s te vertonen van bijzondere of niet op naam te brengen paddenstoelen. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring. Belangstellenden worden verzocht zich van te voren aan te melden op bovenstaand mailadres, met daarbij de geplande tijdsduur.

Aansluitend een korte voorjaarsexcursie in Schepping of naar een natuurterrein in de directe omgeving van Holthe. De bestemming is afhankelijk van de dan actuele omstandigheden. Houdt rekening met nattigheid, dus wellicht laarzen meenemen.
De Zwamdag eindigt met een kop thee en een vooruitblik op activiteiten in het komende seizoen.

De deelname aan deze dag is gratis. Ook geïnteresseerden van buiten Drenthe zijn welkom. Graag uiterlijk 7 april per mail aanmelden op bovenstaand mailadres.
Ruime parkeergelegenheid op het parkeerterrein van Schepping en in de berm van de weg bij Holthe 21.

Cantharellus 24 is verschenen

Een nieuwe aflevering (nummer 24) is gepubliceerd van ons tijdschrift Cantharellus. Hij kan worden ingezien en gratis worden gedownload op de pagina Nieuwsbrieven.
Het nummer bevat onder andere de verslagen van PWD-excursies in 2020, een bijdrage over paddenstoelen in beboomde wegbermen in Overijssel en een lokale studie van de effecten van diverse methodes voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers met de daarbij waargenomen paddenstoelen. Dit laatste artikel is ook van belang voor iedereen die in de praktijk met natuurbeheer te maken heeft.
Wij wensen jullie veel leesplezier!

Impressies van recente excursies in de rubriek Waarnemingen

Uitgelicht

Beknopte excursieverslagen van de vier PWD-excursies in september 2021 zijn opgenomen in de rubriek Waarnemingen met daarin meldingen en foto’s van bijzondere vondsten. We wensen je veel lees- en kijkplezier!

Eef Arnolds

Zwamdag op 10 april afgelast

Beste paddenstoelenliefhebbers,

Zoals jullie uit de media zullen hebben begrepen, kunnen we tot onze spijt onze jaarlijkse bijeenkomst, de Zwamdag gepland op 10 april, voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door laten gaan vanwege maatregelen in verband met het coronavirus. Vorig jaar moest ook het grootste deel van de excursies worden afgelast. Wij hopen dat dit het komende najaar anders zal zijn.
Intussen willen we dit voorjaar een alternatief bieden voor de Zwamdag in de vorm van een voorjaarsexcursie op maandag 3 mei a.s. in de omgeving van Havelte, zodat we elkaar toch even kunnen ontmoeten. Die omgeving is bekend om de bermen van schelpenpaden waar bij gunstige weersomstandigheden interessante voorjaarspaddenstoelen te vinden zijn, zoals diverse kluifzwammen. Ongeacht de hoeveelheid paddenstoelen kunnen we in ieder geval een wandeling maken door een fraai landschap, waarbij we aan de huidige coronaregels kunnen voldoen. Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij de nieuwe schaapskooi aan de Helomaweg  (coörd. 211,3 – 533,5). Opgave is niet nodig.  Leiding Eef Arnolds & Rob Chrispijn.

Op de datum van de Zwamdag, zaterdag 10 april, nodig ik op persoonlijke titel PWD-leden uit om mee te doen aan een werkdag in mijn natuurterrein Schepping. Zoals bekend hoort dit terrein tot de mycologisch belangrijkste gebieden van Drenthe. Een probleem vormt de voortdurend toenemende boomopslag in de open, grazige delen van het terrein, waartegen maaien en begrazing de laatste jaren onvoldoende helpen. Daarom ben ik bezig om de vele duizenden ongewenste boompjes geleidelijk handmatig te verwijderen. Hierbij kan ik wel wat hulp gebruiken. Vandaar deze oproep aan vrijwilligers met enige lichamelijke conditie en een goede spade om op 10 april gezamenlijk aan het werk te gaan. Belangstellenden kunnen zich tot en met 6 april per mail aanmelden bij Eef Arnolds (zie hierboven). De groep is aan een maximum gebonden. Degenen die zich opgeven, krijgen nadere informatie over deze dag.

Namens het bestuur een mooi voorjaar toegewenst in goede gezondheid,

Eef Arnolds, voorzitter PWD